Organisasjon

Trondheim Snooker er under Norges Biljardforbund og Norges Idrettsforbund. Vi er en ideell organisasjon, og baserer oss på frivillighet og dugnad. Her kan du lese mer om styret og organisasjonen.

Styret

Sist oppdatert: 27.04.2017

Funksjon Namn Telefon
Leder Odne A Oksavik 414 42 516
Nest-leder Roald Pettersen
Styremedlem Daniel Askheim
Styremedlem Audun Heimsjø
Styremedlem Knut Gangåssæter
Styremedlem Svein Knudsen
Styremedlem Geir Ellefsen
Valgkomite Asbjørn Gilberg 957 35 283

Generell kontaktinformasjon

Epost: post@trondheimsnooker.org
Telefon leder: 414 42 516 (Odne A Oksavik)
Telefon lokalet: 450 76 710

Adresse:
Kjelleren
Brøsetveien 168
7048 Trondheim

Organisasjonsnummer:
998395712

Kontonummer:
1503.28.36159