Epost fra Dora 1, og svar fra TS

Her følger eposten Trondheim Snooker mottok fra ledelsen av Dora 1 – Bowling og Biljard

Vedrørende situasjonen mellom Dora1 Bowling og Trondheim Snookerklubb.

Etter møte med Trondheim Snookerklubb den 09.11.2011 har Dora 1 Bowling og Biljard sett seg nødt
til å ta følgende avgjørelser.

Dora 1 Bowling har fulgt opp avtalen med Trondheim Snookerklubb inngått den 13.09 – 2012 ,.og så
fram til ett videre samarbeid framover.

Grunnet siste tids hendelser ser Dora 1 nødt til å vedta følgende.

1.

All reklame for Trondheim Snookerklubb skal umiddelbart fjernes fra Dora 1 sine lokaler.

2.

Trondheim Snookerklubbs styre bestående av Odne Oksavik , Roger Strand , Asbjørn Gilberg ,
Knut Gangåssæter og John Aase utestenges fra Dora 1 sine lokaler. Dette gjelder fra mandag 19
November 2012.

Begrunnelse for utestengelse. Styret i Trondheim Snookerklubb vil i perioden frem til etablering
av eget lokale være mest sannsynlig avhengig av å rekruttere nye medlemmer . Disse vil naturlig
være Dora 1 sine kunder, dette kan vi ikke akseptere. Hvis vi merker at medlemmer av Trondheim
Snookerklubb som ikke er i styret prøver å rekruttere medlemmer til deres snookerklubb, kommer
det til å få samme konsekvensene for dem.

3.

Tiltros for utestengelse av styret ser vi oss forpliktet til å videreføre vår avtale med Trondheim
Snookerklubb . Alle øvrige medlemmer beholder sine rabattavtaler med Dora 1. Alle turneringer
klubben ønsker å ha vil gå etter avtalens priser.

Vi tror og mener oss ført bak lyset av styret i Trondheim Snookerklubb. Dette fører til at vår tidligere
avtale med Trondheim Snookerklubb om omtrekking av bord bortfaller.

Med hilsen Dora 1 Bowling og Biljard

 

Og her følger svaret fra Trondheim Snooker:

Vedrørende utestengelse av styret pr. e-mail 18. nov 2012.11.16

Styret i Trondheim Snooker og flere av dets medlemmer mottok i går kveld en mail,
der Dora 1 Bowling & Biljard (heretter Dora 1)har bestemt å utestenge klubbens
styremedlemmer på grunn av en eventuell konkurransesituasjon i fremtiden. Det er
også bestemt av Dora 1, at all info og reklame for klubben skal fjernes umiddelbart.

Trondheim Snooker stiller seg uforstående til måten dette blir lagt frem. Både
eksisterende medlemmer i klubben og tidligere medlemmer har mottatt meldinger på
Facebook, med denne informasjonen.

Det er beklagelig at Dora 1 ikke velger å diskutere sin misnøye med Trondheim Snooker,
i stedet for å sanksjonere mot styret i klubben. Trondheim Snooker har gjennom hele
samarbeidsperioden vært ærlige om hva klubbens ambisjoner er og har gitt relevant
informasjon videre til Dora etter at vedtak er blitt fattet.

Det blir påstått at Trondheim Snooker har ført Dora 1 bak lyset, uten at årsaken til
denne reaksjonen blir videre utdypet. Det kan forstås slik at det siktes til Trondheim
Snookers planer om å etablere seg i egne lokaler, er sakens kjerne. Trondheim
Snooker har som mål å kunne tilby sine medlemmer gode treningsforhold, et godt
klubbmiljø og muligheten til å dyrke sin interesse for snookersporten. Vedtak om å
etablere virksomheten i egne lokaler ble tatt på et ekstraordinært årsmøte av klubbens
medlemmer. Vedtaket var enstemmig.

Jfr. pkt 4.2.1 i samarbeidsavtalen, ber vi om at utestående betaling for dugnadsarbeid
for Dora 1, av Trondheim Snooker blir betalt inn på kontonr: 1503.28.36159 snarest.
(Se vedlegg). Dugnadsarbeidet på 7 timer 45 minutter tilsvarer kr. 697,50,-

Trondheim Snooker har hele tiden strebet etter å ha et ryddig forhold til Dora 1 og har
opptrådt på en profesjonell måte ovenfor sin samarbeidspartner. Det er beklagelig at
Dora 1, gjentatte ganger kommer med uprofesjonelle bemerkninger og trusler. Det er
også kommet frem at Dora 1 har prøvd å rekruttere snookerspillere fra Trondheim
Snooker til ”sin klubb”. Dette vitner om et ønske om å sabotere for Trondheim Snooker
og snookermiljøet som finnes i Trondheim. Styret i Trondheim Snooker tar sterk
avstand fra denne måten å drive forretning på.

Etter å ha vært i kontakt med Sør-Trøndelag politidistrikt og Adnor advokatfirma, har
vi flere betenkeligheter med å godta disse sanksjonene. Privat eiendomsrett gir private
næringsdrivende rett til å utestenge personer fra sine lokaler, men Trondheim Snooker
har fortsatt en gjeldende signert avtale med Dora 1 – som gir alle klubbens medlemmer
samme rettighetene til å utøve sin idrett i Dora 1´s lokaler. Det er ikke i Dora 1´s mandat
å endre kontrakten uten å kalle inn til et forhandlingsmøte, jfr. Pkt 8 i kontrakten.

Styret godtar ikke at Dora 1 krever at Styrets medlemmer ekskluderes fra avtalen
og vil, etter kontraktens vilkår, be om at styret blir kalt inn til møte for å diskutere
saken. Dersom Dora 1 ikke innfrir ønsket om møte – anses avtalen å opphøre etter Pkt.
8(Samarbeidsavtalen), fra dagens dato.

Det er sterkt beklagelig at Dora 1 velger å håndtere denne saken på en slik måte. I
stedet for å være en aktør og deltaker i et sterkt voksende snookermiljø, velger Dora
1 å sabotere for videre utvikling og fremtidig samarbeid mellom Trondheim Snooker.
Oppførselen vitner dessverre om en liten forståelse for riktig forretningsdrift og en vilje
om å sabotere for en videre utvikling av snookersporten i Trondheim.

Svar utbes snarest.

Trondheim, 19. november 2012

/Styret/ Trondheim Snooker

One thought on “Epost fra Dora 1, og svar fra TS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *