Årsmøte – Trondheim Snooker

Vi holder årsmøte 9 mars for alle våre medlemmer.

Oppdatert:
Saksliste:
Sakspapirer til årsmøtet i Trondheim Snooker

Protokoll etter møtet:
Protokoll fra årsmøtet til Trondheim Snooker

Årsmøtet avholdes på Brøsetveien 168 (Klubblokale)
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 23.02.2014.
Sakene kan sendes til Trondheim Snooker, Brøsetveien 168, 7048 Trondheim eller
på mail til post@trondheimsnooker.org

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Innkalling til årsmøte i Trondheim Snooker

Mvh
Styret