Referat fra Biljardtinget 2014

Tinget, som det kalles, avholdes annethvert år og er Norges Biljardforbunds (NB) høyeste organ. Det er tilnærmet et alminnelig årsmøte i medlemsklubbene. Dette tinget var spesielt, sett med Trondheim Snookers øyne. Vi hadde for første gang stilt med delegater fra klubben, hvorav én (Styreleder, Roger André Strand) var innstilt til valg som styremedlem i forbundet. Nestleder Odne A. Oksavik var tilstede som observatør til tinget. I tillegg stilte Oslo Snooker med leder Edwin Ingebrigtsen, som delegat.

Vi i snookermiljøet i Norge har de siste årene hatt mange gode diskusjoner rundt utviklingen av snookeren i Norge fremover. Mange av punktene har flere jobbet med og presentert for de forrige styret i NB. Flere av de sakene vi har foreslått har vi fått gehør for og vil da spesielt nevne; Snookerseminar, Nordisk Mesterskap og diverse opplegg rundt arrangering av NorgesCup og NM. Arbeidet er startet og en innvalgt representant til styret vil gi snookeren større muligheter til å gjøre konstruktive endringer, samt innføre nye tiltak for å sikre en god rekruttering og et godt snookermiljø.

Tinget ble holdt på Idrettens Hus.
Tinget ble holdt på Idrettens Hus.

Det er samtidig positivt av forbundet har tatt hensyn til en økende oppmerksomhet og interesse for snooker, med å foreslå årlige økninger i langtidsbudsjettet for snooker, samt muligheter for internasjonal deltakelse. Trondheim Snooker har på den måten vunnet frem med mange av de viktigste ønskene for årene som kommer.

Før Tinget ble formelt satt jobbet alle de fremmøtte i grupper med Langtidsplanen for Biljard. Det ble fokusert på utfordringer og mål som NB skal jobbe med i årene 2014-2016. Spesielt er det rekruttering av ungdom, og egen-drevne anlegg som stod høyt på agendaen. Gruppene presenterte i plenum, og det sittende styret oppsummerte dette i et dokument som ble vedtatt på søndagen.

Tinget ble satt på fredags ettermiddag i NIFs bygning på Ullevål stadion. Av de fremmøtte var det 36 stemmeberettigede delegater fra landets biljardklubber. Oppnevnte dirigent Bjørn Gran fikk tidlig mye å holde styr på da gamle uoverensstemmelser blusset opp. Flesteparten av delegatene opptrådde profesjonelt og forholdte seg saklig i fremføringen av sine forslag og krav til endringer til dagsorden, men det oppsto flere situasjoner som krevde ekstra behandling.

Roger Strand ble valgt inn som styremedlem i Norges Biljardforbund
Roger Strand ble valgt inn som styremedlem i Norges Biljardforbund

Gjennomgang av styrets beretninger og resultater fra 2012 og 2013 førte igjen til lengre debatt, som dirigent til slutt måtte avslutte. Det sittende styret måtte ved flere anledninger forsvare seg selv mot alvorlige anklager fra enkelte av de fremmøtte delegatene.

På dag to, søndag, var det endelig klart for valg. Det var klart at det ville bli benkeforslag på flere av posisjonene i styret. Presidenten ble utfordret av Ingolf Höns, men ble gjenvalgt med 24 mot 12 stemmer. Dette førte til at opposisjonen roet seg ned, og resten av valget ble som valgkomiteen hadde innstilt. Blant de valgte var altså vår egen Roger André Strand, som kommer til å representere snooker i det nye styret.

Vi i Trondheim Snooker ønsker å takke det avtroppende styret for en godt utført jobb, samt gi vår støtte for det nye styret i NB, og ser frem til å samarbeide med dem i tiden fremover.